چاپ خبر
هنرستان دخترانه کمیل( ورزش) چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸
اسامی قبول شدگان آزمون ورودی 24 تیرماه 98
اسامی قبول شدگان آزمون ورودی 24 تیرماه 98
اسامی قبول شدگان آزمون ورودی 24 تیرماه 98
 
 
الیا غرقابی                                                مبینا جعفری                        
دنیا بهادری مانیزانی                                   مهرنوش علیزاده
مهسا کریم زاده                                         فاطمه حمیوند
فاطمه محبوبی                                          زهرا رحمتی
پانیذ باقری                                               پرنیان محمودی
حدیث علی محمدزاده                                حنانه عقیلی 
ملیکا علیدادی شمس آبادی                        نگین میرزامحمدی
عسل بدیعی                                              حنانه شجاعی
مهدیس سادات شریعت                              یاسمین سیدمیری
بیتا معظمی                                               کیمیا همت   
یگانه تدین                                               زهرا بهشتی راد
شادی یعقوبی                                           نرگس محمدی
آتنا هادی                                                مریم اسپرتیپ (مشروط)
 
*****جهت ثبت نام روز سه شنبه 98/5/1 ساعت 9 صبح با مدارک مورد نیاز پایه دهم (مدارک)   مراجعه نمایید.
      ***** حضور ولی و دانش آموز رأس ساعت فوق الزامی است .
انتهای پیام/.