درباره
 
فعالیتهای ورزشی تاثیر روز افزونی بر فعالیتهای گوناگون انسان دارند. این تأثیر را می توان در قلمرو آموزش و بهداشت نیز به خوبی حس کرد . ورزش حتی تا عمق نهادهای اجتماعی اعم از خانواده ، مدرسه و... رسوخ کرده یکی از بزرگترین پدیده های اجتماعی قرن 21 به شمار می رود .
اهمیت ورزش و تربیت بدنی در پیشبرد اهداف تربیتی امری بدیهی است زیرا تربیت بدنی یعنی : تعلیم از طریق تربیت جسم .
در راستای نیل به هدف تعلیم و آموزش و پرورش کشور هنرستان تربیت بدنی کمیل از سال 1374 این امر مهم را تحقق بخشیده است . دانش آموزان به اهداف عالی آموزش و پرورش دست یافته اند .
هنرستان تربیت بدنی و علوم ورزشی کمیل به آموزش رشته های مختلف تربیت بدنی (شنا،ژیمناستیک،دوومیدانی،والیبال،بسکتبال،تیراندازی،تنیس روز میز) در سطوح علمی و تئوری به این امر دست یافته است .

مزایای رشته تربیت بدنی :
ادامه تحصیل تا سطح دکترا در داخل کشور
هنرجویان این رشته در آزمون های کاردانی پیوسته و سراسری آموزشکده های فنی و حرفه ای و آزاد اسلامی شرکت می کنند .
عضویت در تیم های ملی جوانان و نوجوانان
اشتغال در باشگاه ها ، مهدکودک ها و مدارس به صورت مربی