تماس با ما

آدرس هنرستان :
خیابان شریعتی - خیابان معلم- انتهای کوچه شهید جلالی -
هنرستان تربیت بدنی کمیل
تلفن : 88400781